Februárové a marcové aktuality v roku 2012

 • Strašidlá a strašidielka 1
  Strašidlá a strašidielka 1
 • Strašidlá a strašidielka 2
  Strašidlá a strašidielka 2
 • Strašidlá a strašidielka 3
  Strašidlá a strašidielka 3
 • Žijeme naplno 1
  Žijeme naplno 1
 • Žijeme naplno 2
  Žijeme naplno 2
 • Bazálna stimulácia 2
  Bazálna stimulácia 2
 • Bazálna stimulácia 3
  Bazálna stimulácia 3
 • Bazálna stimulácia 1
  Bazálna stimulácia 1

Strašidlá a strašidielka v autizme
21.2.2012

V utorok 21. februára 2012 sme v Regionálnom centre autizmu napočítali spolu 19 strašidiel a strašidielok . Ako sa k nám dostali? Pozvali sme ich a každé strašidielko prišlo aj so sprievodcom. Naše pozvanie prijali rodičia s deťmi ktorým poskytujeme terénnu službu, prišli aj hostia zo Súkromnej školy pre autistov vo Zvolene a samozrejme naše deti z oddelenia autizmu. Zvládnuť skupinu 19 detí - malých "autíkov", citlivých na zmeny prostredia, zvuky, množstvo ľudí, zvládnuť ich v situáciách ktoré nie sú pre ne čitateľné - to bola náročná úloha. Všetko však dobre dopadlo - deti sa v maskách predstavili, chvíľu tancovali, chvíľu oddychovali, chvíľu "zobkali" pripravené občerstvenie. Teší nás, že prítomní rodičia si našli čas na vzájomné rozhovory a možno nadobudli pocit, že nie sú tak osamotení v zvládaní výchovy svojich detí.

Ďakujeme všetkým za účasť, pripravené občerstvenie a keďže plánujeme aj ďalšie spoločné stretnutia, môžeme sa tešiť na budúce.    

PaedDr. Jana Izraelová, vedúca Strediska DSS Symbia

 

Žijeme naplno

V piatok nás navštívila pani Marta Mamojková, zamestnankyňa SPP pobočka Zvolen, aby nám všetkým viac povedala o projekte, ktorý podporila Nadácia SPP v rámci grantovej výzvy "Zamestnanecký program".

Pani Mamojková spoločne s vedúcou Strediska DSS Symbia už v decembri 2011 pripravili projekt, ktorého cieľom je podporiť všetky voľnočasové a terapeutické aktivity pre klientov v Symbii , z nášho bežného života robiť fotodokumentáciu a na záver roka 2012 vydať vlastný kalendár. Spoločne sme pani Martu vypočuli, klienti ju sami sprevádzali po jednotlivých dielňach a terapeutických priestoroch , pýtali sa kto bude robiť fotografie, ako bude kalendár vyzerať, či si vydáme len kalendár na stôl alebo aj veľký nástenný ....... otázok bolo dosť. Dozvedeli sme sa, že do Nadácie SPP prišlo v rámci grantovej výzvy "Zamestnanecký program" mnoho projektov, ale len niekoľko bolo podporených. O to viac nás teší, že náš projekt je medzi podporenými a získali sme 1 200 eur na nákup materiálu do dielní a na vydanie kalendára o živote v Symbii.

Projektom chceme verejnosti pripomínať, že nepotrebujeme ľútosť ani obdivné pohľady, stačí nám primeraná miera podpory a dokážeme robiť veci tak, ako bežní ľudia.

O priebehu projektu budeme priebežne informovať na našej webovej stránke.

PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia Zvolen

 

Bazálna stimulácia

V posledný februárový pondelok sme absolvovali interný vzdelávací seminár na tému "Bazálna stimulácia a jej využitie v podmienkach Symbie".

Témou nás sprevádzala naša fyzioterapeutka Zděnka. Cieľom vzdelávania bolo upozorniť na niektoré prvky alebo postupy bazálnej stimulácie, ktoré môže v praxi používať nielen fyzioterapeutka, ale aj opatrovateľka, sociálna pracovníčka, ergoterapeutka. Seminár Zděnka zarámcovala len základnými teoretickými informáciami a viac sa venovala praktickým ukážkam.

Téme sme sa venovali v rámci pravidelného interného vzdelávania odborných zamestnancov Strediska DSS Symbia.

PaedDr. Jana Izraelová, vedúca Strediska DSS Symbia Zvolen