Financovanie

Stredisko DSS Symbia je organizačnou súčasťou Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Zvolen Záhonok a rozpočet pre stredisko DSS Symbia je súčasťou rozpočtu DD a DSS Záhonok Zvolen.

Okrem rozpočtovaných príjmov a výdavkov získavame financie prostredníctvom rôznych projektov (informujeme v sekcii Sponzori DSS Symbia) .