Hračky z vrecúška

 • Mamičky dobrovoľníčky
  Mamičky dobrovoľníčky
 • Materiál na hračky
  Materiál na hračky
 • Nechcem sa fotiť
  Nechcem sa fotiť
 • Z tejto látky budú vrecúška
  Z tejto látky budú vrecúška

Náš projekt sa pomaly prehupne do druhej polovice – nakúpili sme potrebný materiál a mamičky budú postupne šiť a vytvárať jednotlivé hračky. Ako dobrovoľníčky pracujú štyri mamičky, pomáha im kolegyňa Mirka z RCA . Mamičky sú zručné a trpezlivé ale pózovať pred fotoaparátom nie je ich silná stránka, ale  aspoň trošku sme zachytili tvorivú atmosféru počas práce.
Projekt realizujeme vďaka podpore Nadácie Orange – Grantový program pre optimistov.

PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA