Jarmok rozprávok

  • Jarmok rozprávok, foto 1
    Jarmok rozprávok, foto 1
  • Jarmok rozprávok, foto 2
    Jarmok rozprávok, foto 2
  • Jarmok rozprávok, foto 3
    Jarmok rozprávok, foto 3

V stredu 18.septembra 2019 sme mali divadelné predstavenie Jarmok rozprávok. Divadlo nám zahral pán Igor Strinka   a zabezpečil ho pre nás Fond Dr. Klaun Trenčianskej nadácie.

ĎAKUJEME .

Vložila dňa: 19.9.2019
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA.