JÚN 2023 ŠPECIÁL

 • Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
  Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
 • Magické prostredie premietacej sály
  Magické prostredie premietacej sály
 • Sprostredkované pozorovanie slnka
  Sprostredkované pozorovanie slnka
 • Hra s padákom
  Hra s padákom
 • Malý futbal
  Malý futbal
 • Radosť
  Radosť
 • Spoločné rúrkovanie
  Spoločné rúrkovanie
 • Náš kamarát Loki
  Náš kamarát Loki
 • Spoločné rúrkovanie
  Spoločné rúrkovanie
 • Jankin kamarát Loki
  Jankin kamarát Loki

Leto v Symbii sme privítali dvomi krásnymi aktivitami:
Vo štvrtok 22. júna 2023 sme navštívili Krajskú hvezdáreň a planetárium Maximilána Hella v Žiari nad Hronom. Privítalo nás magické prostredie premietacej sály, v ktorej sme si pozreli náučný film o vode . Vyskúšali sme, koľko by sme vážili na rôznych planétach a pracovník hvezdárne nám vysvetlil a ukázal, čo sú to tie škrvrny na Slnku. Výlet sme zavŕšili dobrým obedom a posedením v reštaurácii Dvor Lehôtka pod Brehmi.
Poďakovanie za podporu počas výletu patrí rodičom naši prijímateľov a dobrovoľníkom, ktorí pomáhali zvládnuť celý výlet a tiež občianskemu združeniu ZPMP vo Zvolene za úhradu dopravy na výlet.

 

V stredu 28. júna 2023 sme si na dvore Symbie usporiadali športové dopoludnie.  Počasie nám vyšlo tak akurát,  vyskúšali sme si rôzne pohybové aktivity, prišiel medzi nás aj náš psí kamarát Loki, nechýbalo ani pohostenie - koláčiky ktoré napiekli rodičia našich prijímateľov a pizza, ktorú nám zabezpečilo občianske združenie ZPMP vo Zvolene.  Na športovom dopoludní boli aj rodičia našich prijímateľov.

Posledná aktualizácia: 4. júla 2023