Jún 2024

  • Víťazný tím zo Symbie
    Víťazný tím zo Symbie
  • O rastlinách, zviertách a ľudoch
    O rastlinách, zviertách a ľudoch

V posledný májový deň  sme si na Starej radnici vo Zvolene pozreli krásnu autorskú výstavu "Dvorné dámy".

7. júna 2024 sa v našej organizácii konal Branno - športový deň, na ktorom súťažné družstvá z  každého úseku plnili rôzne športové disciplíny a disciplíny z civilnej ochrany. Kolegyne z nášho úseku Symbia obstáli najlepšie - boli na prvom mieste. Gratulujeme !

12. júna 2024 sme v Symbii usporiadali turnaj v hádzaní šípok - šípky lietali do cieľa rýchlosťou blesku, nikto sa nezranil a turnaj má svojich víťazov v ženskej i v mužskej kategórii.

13. júna 2024 sme boli na divadelnom predstavení " O rastlinách, zvieratách a ľuďoch".

 Aktualizácia: 21. jún 2024