Júnové aktuality v roku 2014

 • Branno športové hry 1
  Branno športové hry 1
 • Branno športové hry 2
  Branno športové hry 2
 • Branno športové hry 3
  Branno športové hry 3
 • Branno športové hry 4
  Branno športové hry 4
 • Branno športové hry 5
  Branno športové hry 5
 • Branno športové hry 6
  Branno športové hry 6
 • Výstava ruží v arboréte 1
  Výstava ruží v arboréte 1
 • Výstava ruží v arboréte 2
  Výstava ruží v arboréte 2
 • V arboréte 3
  V arboréte 3
 • V arboréte 4
  V arboréte 4

Branno športové hry
6.6.2014

6. júna 2014 sa zamestnanci strediska DSS Symbia zúčastnili branno športových hier, ktoré sa konali v Športovom areáli v Lieskovci. Hry organizuje DD a DSS Záhonok Zvolen pre všetky svoje strediská ako súčasť plnenia úlohy v oblasti civilnej ochrany a v oblasti ochrany pred požiarmi.

Tomuto zámeru zodpovedal aj obsah hier: trojčlenné družstvo z každého strediska plnilo športové i branné disciplíny - streľba zo vzduchovky, kolky, vedomostný test, poskytnutie prvej pomoci vrátane prenosu zraneného. Súčasťou hier bola aj prednáška o prevencii pred požiarmi vrátane overenia vedomostí z tejto oblasti. Za stredisko DSS Symbia súťažili Ada, Jarka a Palko a povzbudzovali ich ďalšie kolegyne. Sily našich súťažiacich stačili na štvrté miesto, víťazom bol tím z DD a DSS Záhonok Zvolen.

 

Výstava ruží v arboréte Borová hora

V tomto roku sme si nenechali ujsť výstavu ruží v arboréte Borová hora vo Zvolene. V arboréte sme strávili celý poldeň, cestu tam aj späť sme zvládli pešo , pomohli sme Patrícii s vozíkom, nakoniec sme si dopriali dúšok kofoly - jedným slovom vydarené dopoludnie...