Kontakt pre RCA

úsek Symbia
Špecializované zariadenie ( RCA )
Moyzesova č. 50
Zvolen
960 01

e-mail: zsszahonok.autizmus@gmail.com 

Kontaktná osoba pre poradenstvo a terapie :   
Mgr. Eva Laurošková, sociálna pedagogička,   telefón:    +421 914 262 199 ,  volajte v pracovných dňoch v čase medzi 13:00 - 15:00 hod. 

Kontaktná osoba pre prijatie do špecializovaného zariadenia:
PaedDr. Jana Izraelová,   telefón:  +421 45 5401105,    +421 903 811 953


 


Zväčšiť mapu