Lesní pedagógovia opäť v Symbii

  • Plody sú schované vo vrecúšku
    Plody sú schované vo vrecúšku
  • Ako určíme vek jeleňa?
    Ako určíme vek jeleňa?
  • Chôdza po prírodnom chodníku
    Chôdza po prírodnom chodníku

Nedávno sme v Symbii privítali skupinu lesných pedagógov a spoločne sme strávili príjemné dopoludnie vyplnené rôznymi zaujímavými aktivitami. Lesní pedagógovia sú odborníci - lesníci,  ktorí  sa venujú ochrane prírody a lesa nielen v rámci svojej profesie, ale šíria aj  osvetu  medzi mládežou a vždy sa na stretnutie s nimi tešíme. 

Na dvore v Symbii nám lesní pedagógovia pripravili rôzne aktivity, prostredníctvom ktorých sme si pripomínali, prečo je  príroda a les  dôležitá pre náš život. A tak sme chodili po chodníku z rôznych prírodnín, hmatom sme rozoznávali plody stromov,  učili sme sa určiť vek jeleňa podľa parožia, ochutnali sme lesný med a smrekový sirup, vyrobili sme si malý herbár.  Okrem nás domácich zo Symbie sme privítali aj klientov z DSS na ul. M.R.Štefánika  a klientov z DD a DSS Záhonok.  Príjemné a užitočné dopoludnie dokumentuje aj pár fotografií

 

Vložia dňa: 13.9.2021

PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA