Májové aktuality v roku 2014

 • Lesnícke dni 1
  Lesnícke dni 1
 • Lesnícke dni 2
  Lesnícke dni 2
 • Lesnícke dni 3
  Lesnícke dni 3
 • Lesnícke dni 4
  Lesnícke dni 4
 • Umelecký workshop 1
  Umelecký workshop 1
 • Umelecký workshop 2
  Umelecký workshop 2
 • Umelecký workshop 3
  Umelecký workshop 3
 • Umelecký workshop 4
  Umelecký workshop 4
 • Umelecký workshop 5
  Umelecký workshop 5
 • Aby sa spoznali 1
  Aby sa spoznali 1
 • Aby sa spoznali 2
  Aby sa spoznali 2
 • Aby sa spoznali 3
  Aby sa spoznali 3
 • Aby sa spoznali 4
  Aby sa spoznali 4
 • Aby sa spoznali 5
  Aby sa spoznali 5
 • Aby sa spoznali 6
  Aby sa spoznali 6

Lesnícke dni

Lesnícke dni 2014 vo Zvolene - kto by si ich nechal ujsť, a ešte keď aj počasie im bolo naklonené - aj my zo Symbie sme si vyskúšali rôzne aktivity ktoré ponúkli organizátori ....

 

Umelecký workshop a výstava v Senici
17.5.2014

Prijali sme pozvanie našich priateľov z Domova sociálnych služieb v Rohove ( Trnavský samosprávny kraj ) a ako hostia sme sa zúčastnili prezentačnej výstavy prác klientov zariadení sociálnych služieb z oblasti Senice a Skalice.

Výstava už má svoju tradíciu, tento rok to bol už XII. ročník, a verejnosť si ju mohla pozrieť v týždni od 12. - 16. mája 2014 v kultúrnom dome v Senici. Súčasťou výstavy bol umelecký workshop a ten sme si tiež nenechali ujsť, radi sme si precvičili umelecké techniky ktoré už poznáme, ale získali sme aj nové inšpirácie. Takže, milí Rohovčania, ďakujeme že na nás stále myslíte a tešíme sa na ďalšiu spoločnú aktivitu.

Našu účasť podporilo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Zvolene.

Panel prác zo strediska DSS Symbia

Marek spočiatku len pozeral, Katka sa tiež len pomaly osmelila.

Inšpirácie do našej dielne.

Ivo si tvorí obrázok auta technikou "dekupáž".

Lucii pomáha teta Miriam a teta Dada.

 

Aby sa spoznali

Regionálne centrum autizmu pri DSS Symbia vo Zvolene ( RCA ) poskytuje špecializované sociálne poradenstvo deťom s poruchou autistického spektra a ich rodinám. RCA túto službu poskytuje v teréne - teda v prirodzenom prostredí dieťaťa. V čase písania príspevku máme v evidencii cez 170 detí a mladých ľudí s poruchou autistického spektra, intenzívne pracujeme s dvadsiatimi rodinami. Chceli sme vytvoriť priestor, aby sa rodiny s deťmi mohli stretnúť a trošku sa spoznať.

Nápad sme realizovali 22. mája 2014 dopoludnia na dvore DSS Symbia spoločne so Súkromnou základnou školou pre žiakov s autizmom vo Zvolene. Naše pozvanie prijali takmer všetky oslovené rodiny a tak sa na dvore stretlo takmer 80 ľudí - detí s autizmom, ich rodičov, učiteľov, vychovávateľov, dobrovoľníkov. Zamestnankyne RCA a pani učiteľky zo súkromnej školy pre nich pripravili nápaditý program: spoločný zoznamovací kruh, hudobno pohybové hry "pes a mačka" , "kapelníci" , deväť stanovíšť s rôznymi tvorivými aktivitami a nezabudli ani na malé občerstvenie. Dobrý nápad, skvelá organizácia , grilované dobroty, počasie ako vymaľované - to všetko prispelo k tomu, že rodičia sa s deťmi zabavili, vyskúšali si rôzne hry , skrátka strávili spoločne s nami príjemné dopoludnie. Na záver dopoludnia sme z obrovskej bielej plachty vypustili stovku modrých balónov.

Podujatie finančne podporili Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom a Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Zvolene.