Na krídlach anjelov

V stredu 16. októbra 2019 sme boli na benefičnom koncerte s názvom "Na krídlach anjelov" , ktorý organizovalo občianske združenie  Milan Štefánik . V mestskom kultúrnom stredisku v Žiari nad Hronom sa stretli deti z detských domovov a klienti zo zariadení sociálnych služieb z rôznych kútov Slovenska. Na koncerte sme počuli hudobné zoskupenie Hudba vesmírna, skupinu Vidiek a  Petra Lipu .  Súčasťou popoludnia boli aj rôzne workshopy - maľovanie na tvár, zumba, enkaustika, výtvarné aktivity a pod.  Celý koncert uvádzal pán Lukáš Latinák a Jozef Pročko - obaja spolu s ostatnými účinkujúcimi vytvorili skvelú atmosféru.

Vložila dňa: 21.10.2019
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA