Nadácia SPP podporila v Symbii dva projekty

V Nadácii SPP sme boli úspešní s našimi projektami zameranými na podporu  samostatnosti a túžob  prijímateľov sociálnej služby.

Nadácia nám podporila projekt pre Martinu , ktorá sa chce zdokonaľovať v rôznych ručných prácach, ktoré ju veľmi bavia a robí nimi radosť nielen sebe ale aj blízkym a priateľom. Projekt spolu s Martinou napísala Mgr. Alena Masaryková.

Druhý podporený projekt je pre Lukáša, ktorý rád upratuje,  ale nevie odhadnúť svoju fyzickú silu a preto  ju potrebuje usmerniť tak, aby dosiahol požadovaný výkon. Projekt pre  Lukáša  napísala Mgr. Veronika Sečkárová.

Každý z projektov bol podporený sumou 300 €  a v týchto dňoch vyberáme pomôcky a materiál pre obidvoch klientov. 

Vložila dňa: 3. augusta 2021
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA