Nadácia TESCO podporila náš projekt

V  januári 2020 sme sa uchádzali o podporu nášho projektu "Hrou sa to naučím " v Nadácii TESCO.  Náš projekt prešiel do poslednej hlasovacej fázy, v ktorej mu zákazníci TESCO  dali naviac hlasov v našom regióne a Nadácia TESCO ho podporila sumou 1 300 €.

Realizáciu projektu prerušila mimoriadna situácia v súvislosti s COVID-19 ( od 13.3.2020 do 8.6.2020 bolo poskytovanie sociálnych služieb v stredisku DSS Symbia prerušené ).  Počas týchto dní už  nakupujeme materiál,  pomôcky a nábytok   do keramickej dielne v súlade s podporeným projektom , aby deti s autizmom mohli pokračovať v ergoterapeutických aktivitách.

Vložila dňa 17. augusta 2020
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA