Náš vianočný stromček

Vďaka lesníkom z Lesnej správy Staré Hory máme aj v tomto roku živý vianočný stromček. Presne na Mikuláša 6. decembra 2019  sme si ho spoločne vyzdobili a samozrejme dostali sme aj  mikulášske darčeky.

Vložila dňa 9.12.2019 
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA