Naše fašiangy

 • Urob to isté
  Urob to isté
 • Relax na záver
  Relax na záver
 • Napodobňujeme pohyb
  Napodobňujeme pohyb
 • Kráčame osmičku
  Kráčame osmičku
 • Náš tím
  Náš tím

Urobili sme si ich tak, aby sa čo najviac podobali štruktúre bežného dňa a zároveň sme ich spojili s malým „dňom otvorených dverí“ pre rodičov.  Masky, fašiangové dobroty, hry z ranného kruhu, rodičia sledujúci čo sa ich deti naučili – také boli naše fašiangy.

PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA