Októbrové novinky

  • Hračky
    Hračky

23.10.2013

V týchto dňoch pripravujeme odborný seminár k problematike autizmu, o priebehu Vás budeme neskôr informovať.
Potešilil nás nové pomôcky z e-shopu Jiný svět - vďaka, pani Rejsková !
Časť pomôcok je určená Maťkovi Knoppovi a kúpili sme ich z výťažku Golfového turnaja 2012.