Oznam o zmene e-mailovej adresy DSS Symbia a Regionálneho centra autizmu

Oznamujeme všetkým , že stredisko DSS Symbia a Regionálne centrum autizmu   majú  od 1. decembra 2020 nové e-mailové  adresy:

                            

                 stredisko DSS Symbia - nová adresa:                                                                ddadsszv.symbia@gmail.com

                 Regionálne centrum autizmu - nová adresa:                                                        ddadsszv.autizmus@gmail.com  

 

 

Vložila dňa: 27.11.2020
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA