Oznam pre prijímateľov sociálnej služby z 18. marca 2020

Dôležitý oznam pre prijímateľov sociálnych služieb !

V súlade s Pokynom Banskobystrického samosprávneho kraja č. 004/2020/ODDZ  a v súlade s usmernením hlavného hygienika SR bude prevádzka strediska DSS Symbia, ul. Moyzesova 50, Zvolen

 

P R E R U Ś E N Á 

 

do odvolania

s cieľom minimalizovať šírenie ochorenia COVID-19 .

 

Aktualizované: 18. marca 2020         

PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA