Potešilo nás 2012

Potešilo nás (2012)

Tento mail nám prišiel nedávno - je od rodičov, ktorí využívajú služby nášho špecializovaného sociálneho poradenstva. Chceme sa so všetkými, ktorí prídu na našu stránku podeliť o dobré pocity, ktoré sme prežívali pri jeho čítaní. Aj pre nás je dôležité vedieť, že naša práca má zmysel .

"Sme rodičia dieťaťa s diagnózou Aspergerov syndróm. Stále je to ešte málo známa diagnóza, či už u odborníkov (pedagógov, ale aj lekárov) a hlavne laikov. My rodičia, takýchto detí sa každodenne snažíme „prehrýzť“ rôznymi problémami našich detí a pomôcť im dospieť na silného, vyrovnaného a plnohodnotného člena spoločnosti. Preto je pre nás veľmi dôležité, aby sme mali možnosť získavať užitočné a praktické informácie a skúsenosti. Je neoceniteľné, keď existujú organizácie a ľudia s niekoľkoročnými skúsenosťami, ktorý nám môžu a hlavne sú veľmi ochotní pomáhať. Takouto organizáciou je pre mňa RCA Zvolen a hlavne pani Laurošková, ktorej skúsenosti, ochota a nadhľad sú pre mňa veľmi cenné."