Pripravujeme

  • teší nás, že záujem o canisterapiu trvá a my v nej pokračujeme, 
  • sledujeme grantové výzvy rôznych nadácií, zatiaľ sme napísali dva  projekty, ktorými chceme skvalitniť náš život,
  • 3. apríla 2024 sa chystáme do Arboréta Borová hora na Vítanie vtáčích poslov jari,
  • 12. apríla 2024 nám zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva prinesú informácie a aktivity  "Deň zdravia v Symbii " ,
  • 18. apríla 2024 pôjdeme na netradičnú canisterapiu - navštívime Lokiho a Helmínu na ich chate ,
  • 19. apríla 2024 pôjdeme na Lesnícke dni 2024 .

Posledná aktualizácia: 12. apríl  2024