Pripravujeme

  • teší nás, že záujem o canisterapiu trvá a my v nej pokračujeme, 
  • realizujeme dva projekty: jeden so zameraním na zlepšovanie hrubej a jemnej motororiky spojený s canisterapiou, druhý je zameraný na plnenie individuálneho plánu pre Erika ,
  • 2. júla 2024 budeme mať ďalšie stretnutie s členmi Rotary klubu Zvolen v rámci celoslovenskej aktivity Celé Slovensko číta deťom,
  • počas prázdninových mesiacov budeme viac oddychovať - v Symbii a niektorí aj doma a  budeme rekonštruovať našu výdajňu jedál v objekte č.25 .

Posledná aktualizácia:  21. jún 2024