Pripravujeme

  • teší nás, že záujem o canisterapiu trvá a my v nej pokračujeme, 
  • v triedach a dielňach sa postupne pripravujeme na vianočné trhy,
  • 1. decembra 2023 urobíme v celej Symbii vianočnú výzdobu a do všetkých stredísk roznesieme adventné vence,
  • 5. decembra 2023 pôjdeme  našimi výrobkami zdobiť vianočný stromček v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene,
  • 8.decembra 2023 nás nájdete na vianočných trhoch vo Zvolene,
  • 12. decembra 2023 absolvujeme spoločné čítanie s členmi Rotary klubu Zvolen v rámci celoslovenskej aktivity Celé Slovensko číta deťom,
  • o výrobky z našich dielní majú záujem aj zamestnanci z ÚKSUP Zvolen - použijú ich ako darčeky na ich vianočnom večierku.

Posledná aktualizácia: 1. decembra    2023