Pripravujeme

Aktuálne opatrenia v súvislosti s COVID-19:   povinnosť používať rúško platí  pre zamestnancov v priamom kontakte s klientom a pri príchode iných osôb ( aj rodičov ) do Symbie .

  • pokračujeme v canis - terapeutických stretnutiach, psí kamaráti nechodia k nám do Symbie, ale každý, kto chce ide  za nimi do Lokiho psej školy vo Zvolene,
  • pripravujeme stretnutie prijímateľov sociálnej služby so sociálnou pracovníčkou a vedúcou strediska,
  • pripravujeme poldenný výlet do Arboréta Borová Hora - pravdepodobne 12. mája 2023,
  • celodenný výlet by sme chceli zorganizovať pravdepodobne v júni.

Posledná aktualizácia: 3. mája 2023