Pripravujeme sa na Vianoce

 • Príprava, foto 1
  Príprava, foto 1
 • Príprava, foto 2
  Príprava, foto 2
 • Príprava, foto 3
  Príprava, foto 3
 • Príprava, foto 4
  Príprava, foto 4
 • Príprava, foto 5
  Príprava, foto 5
 • Príprava, foto 6
  Príprava, foto 6

V stredisku DSS Symbia poskytujeme sociálne služby, ktorých súčasťou sú aj rôzne terapeutické a voľnočasové aktivity a vyberáme ich podľa toho, o aký druh aktivít je záujem. V tomto období sa viac venujeme práve dielňam a krúžkom, aby sme zúročili celoročnú prácu a aby sme Zvolenčanom mohli ukázať, že naša práca má zmysel.

Urobili sme niekoľko záberov , ktoré dokumentujú našu prácu.

Paťa s Martinou pripravujú drobné vianočné ozdôbky , na ich výrobu používajú orechové škrupinky, látku a ozdobu z keramickej dielne.

Ivan je nesmierne pracovitý a najradšej by bol v jeden čas na rôznych miestach, to však nie je možné. Pripravuje hlina na odlievanie vianočných svietnikov, v skutočnosti už mal byť v tkáčskej dielni, do ktorej sa v ten deň prihlásil.

Maroš pracuje pomaly, precízne, popri tkaní má priestor na svoje premýšľanie. Aj spod jeho rúk vychádzajú dobre utkané domáce koberčeky.

Braňovu úlohou je pripraviť pre tkáčov dostatok klbiek . Okrem toho má aj iné povinnosti, ktoré si sám určil v rámci individuálneho plánovania.

Erik si svoje aktivity v Symbii určuje sám, rád pracuje s hlinou, naučil sa odlievať sviečky do rôznych foriem .

Vlastnoručne vyrobené, preto sú pre nás najvzácnejšie.