Prvé tri mesiace v Symbii v roku 2013

 • Danka sa podpisuje
  Danka sa podpisuje
 • Symbolické šeky
  Symbolické šeky
 • Bavíme sa 1
  Bavíme sa 1
 • Bavíme sa 2
  Bavíme sa 2
 • Bolo nás mnoho
  Bolo nás mnoho
 • Losujeme tombolu 2
  Losujeme tombolu 2
 • Losujeme tombolu 1
  Losujeme tombolu 1
 • Prípitok
  Prípitok
 • Úvodný valčík
  Úvodný valčík
 • Vozík nie je prekážka
  Vozík nie je prekážka
 • Bubny a hrkalky
  Bubny a hrkalky
 • Čítali sme
  Čítali sme
 • Lucia a Marek
  Lucia a Marek
 • Zuzka
  Zuzka
 • Hilde de Clerg
  Hilde de Clerg
 • Teo Peeters
  Teo Peeters

Odmena za prácu

Každý je rád, keď jeho prácu ocenia iní a my v Symbii sa tiež tomu tešíme. Dnes sme dostali nielen symbolické ale aj finančné ocenenie práce v dielňach - rozdelili sme výťažok z vianočných trhov a z príspevkov za kalendár, ktorý sme vydali pre rok 2013 . Do každej dielne sa ušlo dostatok peňazí na to, aby sme kúpili potrebný materiál. Ocenili sme aj aktívnych klientov, ktorí v dielňach pracujú denne a podieľali sa aj na prezentácii na vianočných trhoch. Celé ocenenie bolo v príjemnej atmosfére a bola radosť pozerať, s akou istotou a sebavedomím všetci preberali symbolické šeky aj skutočné peniaze. A samozrejme že sme nezabudli ani na schválenie od výboru klientov strediska DSS Symbia a ich rodičov a na poďakovanie všetkým kolegyniam, ktoré dielne vedú.

 

II. fašiangový ples Symbie

S podporou miestnej pobočky Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Zvolene sme zorganizovali II. ročník fašiangového plesu DSS Symbia. Každý z klientov si pozval svojich hostí, zamestnanci Symbie sa postarali o organizáciu celého plesu a spoločne sme sa zabávali v Penzióne Centrál vo Zvolene.
Zámerne sme zvolili prostredie mimo Symbie , aby sme vytvorili naozaj plesovú atmosféru. Pomohli nám v tom aj pracovníčky Penziónu Centrál, ktoré pripravili stolovanie a výzdobu. Do tanca nám hrali chalani z Pacipacifik , vďaka sponzorom sme mali bohatú tombolu a zábava bola naozaj výborná - svedčia o tom tieto fotografie.

 

Jarné prázdniny

Uplynulý týždeň sme strávili trošku inak ako bežné dni - boli jarné prázdniny a tak sme celý týždeň robili mnoho spoločných aktivít ( počas bežných dní sa viac sústredíme na svoje individuálne záujmy ).

Mali sme spoločné čítanie, skvelú spoločnú bubnovačku ktorú sledovala aj študentka psychológie, spoločne sme kreslili , spoločne sme rozdelili obrovsky dlhý koberec utkaný v našej dielni nuž a na záver týždňa sme si spoločne dali kávu v Café restaurant. A SPOLOČNE nám bolo skvelo.

 

Nahliadnite do sveta autizmu
10.3.2013

Pod týmto názvom sa v dňoch 7. - 9. marca 2013 v hoteli Patria na Štrbskom Plese konala medzinárodná konferencia , na ktorej sa zúčastnili dve zamestnankyne Regionálneho centra autizmu pri DSS Symbia a priniesli aj nové poznatky. Treba vyzdvihnúť vynikajúcu odbornú úroveň konferencie - prednášali špičkoví odborníci k téme autizmu : PhDr. Kateřina Thorová , Mgr. Roman Pešek a Bc. Jan Kouřil z APLA Praha, o terapiách hovorili slovenskí terapeuti Renáta Kanderková, Mgr. Božena Minková, Anna Vašková a Bc. Juraj Ferko. Povestnou čerešničkou na torte boli prednášky belgických účastníkov - pani Hilde de Clerq a pán Teo Peeters nielenže sú vynikajúci odborníci, ale vedia o autizme hovoriť nielen odborne, ale i pútavo. Prínosom bola aj účasť lekára - MUDr. Michaela Kučeru, ktorý prezentoval účinky niektorých výživových doplnkov u detí s PAS.

Vďaka patrí organizátorom konferencie - občianskemu združeniu F.84 a odbornej garantke konferencie PaedDr. Andrei Šedibovej.