Ruženkin hrad

  • Boli sme diváci i herci
    Boli sme diváci i herci
  • Spoločne s pánom Igorom Strinkom
    Spoločne s pánom Igorom Strinkom
  • Spoločné dielo
    Spoločné dielo

Rozprávky nie sú len pre deti, aj dospeláci  v nich nájdu potešenie. Takto to bolo aj u nás v Symbii , keď k nám zavítal pán Igor Strinka z divadielka Dunajka z Kuchyne a spoločne s nami zahral krátky príbeh - Ruženkin hrad.
Divadelné predstavenie pre nás zabezpečila Trenčianska nadácia prostredníctvom Fondu Dr. Klaun . My sa tešíme, že ľudia z nadácie na nás nezabúdajú a neúnavne pracujú tak, aby sme krátke divadelné predstavenia mohli vidieť viackrát v roku.

Pridala dňa: 19. januára 2017
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA