Septembrové aktuality v roku 2011

  • Hipoterapia 1
    Hipoterapia 1
  • Hipoterapia 2
    Hipoterapia 2
  • Hipoterapia 3
    Hipoterapia 3

Pokračujeme v hippoterapii

Po krátkej prázdninovej pauze pokračujeme v hippoterapii pre klientov strediska Symbia. Pán Martin Sanitrár ako kvalifikovaný hippológ, jeho dva nádherné koníky a naša fyzioterapeutka Zdenka - to je základná zostava, ktorá sa o hipoterapiu stará.

Babie leto je v plnom prúde a tak si užívame pekné slnečné dni aj na konských chrbtoch.

Hippoterapiu budeme realizovať do konca roka 2011 vďaka finančnej podpore z projektu „Zbieraj toner“ .

PaedDr. Jana Izraelová, poverená vedením strediska DSS Symbia Zvolen

 

Dve významné stretnutia v jeden deň
26.9.2011

Takéto motto by mohol mať pondelok 26. september 2011. Vtedy sa konalo stretnutie rodičov klientov DSS Symbia a vedenia DD a DSS Záhonok Zvolen a Strediska DSS Symbia. O aktuálnych udalostiach, o plánoch do budúcnosti a dobrej spolupráci s rodičmi spoločne hovorili poverená riaditeľka DD a DSS Záhonok Zvolen PhDr. Mária Machayová a poverená vedúca Strediska DSS Symbia PaedDr. Jana Izraelová. V ten istý deň sme spoločne prijali návštevu štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva doc. MUDr. Jána Porubského, CSc.

Štátny tajomník sa zaujímal o služby poskytované v Symbii, o spoluprácu s rodinami a jeho otázky svedčili o úprimnom záujme. Vzhľadom k tomu, že sa len nedávno vrátil zo zahraničnej pracovnej cesty kde sa stretol so službami pre deti s autizmom, veľa svojich otázok smeroval práve do tejto oblasti.

PaedDr. Jana Izraelová, poverená vedením Strediska DSS Symbia Zvolen