Svetový deň povedomia o autizme 2023

V nedeľu 2. apríla sme si pripomenuli Svetový deň povedomia o autizme.        V našom  špecializovanom  zariadení  - Regionálne centrum autizmu vo Zvolene - sa staráme o 6 detí a mladých dospelých s poruchou autistického spektra, každý z nich je iný, jedinečný. Každý deň sa dívame na svet ich očami  - aby sme ich pochopili, a každý deň ich učíme dívať sa na svet našimi očami - aby vedeli  s nami žiť bežný každodenný život.

Vložila dňa: 3. apríla 2023
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA