Svojpomocná rodičovská skupina

  • Rodičovská skupina marec 2017
    Rodičovská skupina marec 2017
  • Skupina marec 2017
    Skupina marec 2017

Tretí rok prebiehajú v Regionálnom centre autizmu svojpomocné rodičovské skupiny rodičov detí s PAS.
Rodičia v nich nachádzajú bezpečný priestor na zdieľanie zážitkov,  môžu nájsť iný pohľad na život so svojím dieťaťom, môžu nájsť skúsenosti iného rodiča a mnoho iných prínosov majú tieto skupiny.
O termínoch konania skupín pravidelne informujeme v sekcii "Pripravujeme".

Pridala dňa: 16. marca 2017
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca RCA