Terapie, ktoré máme radi

  • Nadácia VÚB
    Nadácia VÚB

Nadácia VÚB podporila náš projekt „Terapie, ktoré máme radi“. V rámci projektu budú v stredisku DSS Symbia prebiehať terapie ktoré sú našim klientom dobre známe a naozaj ich majú radi  – arteterapia, hippoterapia, canisterapia. Cieľom projektu je prostredníctvom terapií   udržať resp. zlepšiť psychické a fyzické zdravie našich klientov.  Súčasťou  projektu je  výstava , na ktorej ukážeme  výtvarné  dielka,  ktoré vzniknú počas arteterapie a  fotografie dokumentujúce priebeh  celého projektu. A aby si klienti mohli kedykoľvek pripomenúť príjemné chvíle strávené na terapiách, vydáme nástenný kalendár na rok 2016.

PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA

19. jún 2015