VI. ročník fašiangového plesu DSS Symbia

  • Pozvánka na ples
    Pozvánka na ples

Rok sa s rokom stretol a my v Symbii sa už pripravujeme na VI. ročník fašiangového plesu. Aj v tomto roku ho organizujeme s podporou Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím a pozývame naň všetkých, ktorí sa radi zabavia v príjemnej  spoločnosti pri dobrej muzike. Vstupenky si môžete rezervovať na telefónnom čísle 0903 811953 alebo napíšte na e-mail symbia@stonline.sk , rezervácie prijímame
do 16. januára 2017.

Pridala dňa: 10.1.2017
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA