Vianočné stretnutie svojpomocnej rodičovskej skupiny

14. decembra 2015 sa poslednýkrát v tomto roku stretla svojpomocná rodičovská skupina rodičov detí s poruchou autistického spektra. Na stretnutí už vládla príjemná predvianočná atmosféra, rodičia hovorili o podpore  ktorú v skupine nachádzajú, čo by v skupine ešte privítali a vyjadrili očakávanie, že v podobnom duchu sa budú stretávať i v budúcom roku.
Naše poďakovanie patrí nielen rodičom za ich účasť a prínos v skupine, ale i kolegyniam z RCA Evke Lauroškovej a Adke Fraňovej, ktoré skupiny počas celého roka viedli.

Pridala dňa: 23.12.2015
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA