Vígľašský zámok našimi očami

  • Našimi očami 1
    Našimi očami 1
  • Našimi očami 2
    Našimi očami 2

Pripravujeme výlet na Vígľašský zámok a pri organizácii výletu  sa zrodil Vígľašský  zámok  – tak, ako ho vidia naše deti. A kolegyňa Janka popustila uzdu svojej fantázii a zveršovala tento príbeh:

„Nad obcou Vígľaš Vígľašský zámok stojí,
každý kto môže sa tam rád zastaví.
Každý, kto môže...
Symbia také deti máva,
ktorým sa po zámku veľmi ťažko tára.
Autistické deti ponuku dostali,
Vígľašský zámok vidieť by vraj mohli.
Keďže sa im ťažko v cudzom svete borí,
ani výlet  na zámok im za stres nestojí.
Rozhodli sa oni cestu k nemu postaviť,
drevenú skladačku ako cestu uložiť.
Na konci tej cesty lego zámok straší,
strážia ho malí gumení zbrojnoši.
Takto sa na zámok naše deti hrali,
bez stresu a v pokoji si ho postavili.“

PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA