Zmena názvu poskytovateľa sociálnej služby

Oznamujme všetkým prijímateľom a záujemcom o sociálnu  službu  v DSS Symbia, že od 1. januára 2024 sa zmenil názov poskytovateľa        sociálnej služby :

Pôvodný názov:  "Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb"

Nový názov:         "Zariadenie sociálnych služieb Záhonok" .

 

Pôvodný názov:  "stredisko Domov sociálnych služieb Symbia"

Nový názov:         úsek Symbia

Nová e-mailová adresa  úseku Symbia: zsszahonok.symbia@gmail.com

                                                               zsszahonok.autizmus@gmail.com

V súvislosti s uvedenou zmenou priebežne pracujeme aj na novom obsahu našej webovej stránky.

Uverejnené: 18. 2. 2024