Zoznamujeme sa s veslami

  • Zoznamujeme sa, fotka 1
    Zoznamujeme sa, fotka 1
  • Zoznamujeme sa, fotka 2
    Zoznamujeme sa, fotka 2
  • Zoznamujeme sa, fotka 3
    Zoznamujeme sa, fotka 3

V záhrade strediska DSS Symbia máme novinku – k basketbalovému košu a ku trampolíne  pribudli  FIT veslá na cvičenie v exteriéri. Tento nový cvičebný prvok sme si zaobstarali v rámci projektu ktorý podporila  Nadácie pre deti Slovenska – grantový program Dôvera.

Projektom chceme motivovať našich klientov , aby pohyb zaradili do svojho programu vždy pri pobyte vonku.  Hneď po montáži vesiel sme sa s nimi oboznamovali, čítali sme návod na použitie  a postupne sme prekonávali nedôveru a vyskúšali sme ich. Súčasťou projektu je aj vybudovanie stimulačného a relaxačného chodníka v záhrade Symbie, to nás čaká na jar na budúci rok.

8.november 2014
Autorka textu: PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA