O nás

Úsek  Domov sociálnych služieb Symbia nie je právny subjekt, je organizačnou súčasťou Zariadenia sociálnych služieb Záhonok vo Zvolene.  Viac o ZSS Záhonok vo Zvolene sa dozviete na www.ddadsszvolen.sk.

Zriaďovateľom Zariadenia sociálnych služieb Záhonok je Banskobystrický samosprávny kraj www.bbsk.sk.

NAŠA  VÍZIA:
Umožniť deťom a dospelým so zdravotným postihnutím  žiť podobný  život, ako žijú ich zdraví rovesníci.  

NAŠE POSLANIE:
Sociálne služby v Symbii sú individualizované a  každý prijímateľ sociálnej služby má primeranú mieru podpory vo všetkých oblastiach života.   

NAŠE HODNOTY :

  • SLOBODA,  ROZHODOVANIE A PODPOROVANÉ ROZHODOVANIE: akceptácia potrieb a slobodnej voľby klientov, uplatňovanie tímovej práce a dodržiavanie dohodnutých pravidiel,
  • RODINA, KOMUNITA, AKTÍVNY ŽIVOT: vedenie klientov k aktívnemu spôsobu života v Symbii, v rodine a v komunite,
  • REŠPEKT A ÚCTA:  akceptovanie nezvyčajných spôsobov správania klientov (ak nie sú v rozpore s ľudskou dôstojnosťou, bezpečnosťou a ohrozením zdravia klientov alebo personálu).

Úsek Symbia  je umiestnený v dvoch samostatných budovách so spoločným dvorom. Budovy sa nachádzajú v tichej okrajovej časti širšieho centra mesta Zvolen. Súčasťou objektov je rozľahlý dvor, ktorý poskytuje priestor pre rôzne športové a voľno časové aktivity. Na dvore je vyhradené samostatné miesto na rekreačné jazdenie na koni a na hippoterapiu. K dispozícii máme  veľkú telocvičňu  vybavenú príslušným zariadením.

V Symbii pracuje 18 zamestnancov, z toho je 14 odborných zamestnancov a 4 prevádzkoví zamestnanci.
S klientom pracujú sociálni pedagógovia, sociálni terapeuti, inštruktori sociálnej rehabilitácie, fyzioterapeutka, ergoterapeutka, sociálna pracovníčka, opatrovateľky. Všetci zamestnanci Symbie sú plne kvalifikovaní na výkon svojej práce.

Na tejto stránke sa ďalej môžete dozvedieť stručne o histórii DSS Symbiaposkytovaných službách a aktivitách realizovaných pre klientov. V aktualitách informujeme o najnovších udalostiach v DSS Symbia a prebiehajúcich projektoch. V časti financovanie si môžete prehliadnuť využívanie finančných prostriedkov. Samostatná časť je venovaná Regionálnemu centru autizmu Zvolen pri DSS Symbia. Samozrejme dávame priestor aj našim sponzorom, ktorí nám pomáhajú naplňovať našu víziu kvalitných sociálnych služieb po finančnej stránke.