Ako sa darí projektom ktoré podporila Nadácia SPP

V roku 2017 Nadácia SPP podporila dva projekty, ktoré súvisia s individuálnym plánovaním prijímateľov sociálnych služieb.
Obidva projekty -  pre Marcelu i  pre Paťu - postupne realizujeme, darí sa nám napĺňať ciele obidvoch projektov: Marcela má svoje pracovné náradie a čistiace prostriedky, vytvorila si pracovný harmonogram a teraz podľa neho pracuje. Paťa má notebook, s ktorým sa zoznamuje a robí na ňom prezentácie.  V obidvoch projektoch sme plánované aktivity realizovali s miernym oneskorením, ktoré bolo spôsobené rôznymi udalosťami.  Celkom neplánovane sa nám podarilo prepojiť obidva projekty: Marcela si vytvorila svoj pracovný harmonogram a Paťa jej ho pomohla transformovať do grafickej podoby. 
Okrem prostriedkov z Nadácie SPP sme v projekte pre Paťu dostali podporu aj od Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen a mohli sme dokúpiť ďalšie technické pomôcky .

Vložila dňa: 11.10.2017
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA