Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť

 • Melódia, harmónia a rytmus
  Melódia, harmónia a rytmus
 • Neodradilo nás mrholenie
  Neodradilo nás mrholenie
 • Hlas zo Symbie
  Hlas zo Symbie
 • Bubnovačka
  Bubnovačka

V novembri je niekoľko dôležitých dní, ktoré súvisia  s deťmi : Svetový deň schválenia Dohovoru o právach dieťaťa ( 20. november ),  Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí ( 19. november )  a Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním
( 18. november ).
Aj my v Symbii si myslíme, že detstvo je dôležitá ( ak nie najdôležitejšia ) časť života človeka a každé dieťa si zaslúži byť rešpektované - aj naše, "symbiácke" deti. Náš názor sme vyjadrili tak svojsky - bubnovaním. V priestore mestskej obývačky  pod vedením Mira Randušmu sme  16. novembra 2016  bubnovali , aby aj hlas našich detí zo Symbie bolo dobre počuť. Bubnovaním sme  sa pripojili k výzve  krízového strediska Centrum Slniečko n.o. Nitra  spoločne s Návratom o.z. Banská Bystrica a Mekym Randuškom z OZ Drumbľa .

Pridala dňa: 18.11.206
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA