Deň otvorených dverí ORL ambulancie

  • Bubny hrajú i hučia
    Bubny hrajú i hučia
  • Prednáška pani doktorky
    Prednáška pani doktorky
  • Pani doktorka s klientmi DSS Symbia
    Pani doktorka s klientmi DSS Symbia

Pani doktorka Lysinová z otorinolaryngologickej ambulancie každoročne organizuje  vo svojej ambulancii Deň otvorených dverí. V tomto roku urobila výnimku a prišla ona medzi nás - konkrétne 19. júna 2017 do strediska DSS M.R.Štefánika vo Zvolene.
Pani doktorka vie veľmi zaujímavo rozprávať o tom, ako sa starať o svoj sluch, čo je preň dôležité a čomu sa máme vyhýbať. Klienti zo Symbie okrem svojej pozornej účasti prispeli aj malou  "zvukovou ukážkou" :  na afrických bubnoch názorne ukázali, aký veľký hluk môžu vydávať a že okrem príjemných tónov vedia  vylúdiť aj hlučné a nepríjemné zvuky.
Ďakujeme pani doktorke za poučné rozprávanie a radi sa s ňou budeme stretávať aj v budúcnosti, pretože prevencie nikdy nie je dosť. 

Vložila dňa: 29. júna 2017
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA