Individuálny plán pre Zuzanu

  • Prvý balík s pomôckami
    Prvý balík s pomôckami
  • Skúšame, ako sa vyjadriť
    Skúšame, ako sa vyjadriť

Od júna t.r. pomáhame našej klientke  Zuzane rozšíriť možnosti komunikácie .  Zuzana  nepoužíva v komunikácii slová, preto sme už v minulosti spoločne s ňou pracovali tak, aby ovládala náhradný komunikačný spôsob.  Na ďalšie uľahčenie komunikácie sme zaobstarali  pomôcky, pomocou ktorých sa Zuzana môže vyjadriť bez použitia slov, dorozumieť sa .  Zoznámenie s pomôckami bolo veľmi rýchle a Zuzana ich každý deň používa.
Komunikačné pomôcky sme zaobstarali s podporou Nadácie SPP.

 

 

Vložila dňa: 11.09.2018
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA