Príjemné dni babieho leta 2011

  • Sliač 1
    Sliač 1
  • Sliač 2
    Sliač 2

Príjemné dni babieho leta 2011 využívame plnými dúškami

Najmladší klienti Strediska DSS Symbia zvládli pešiu vychádzku zo Zvolena na Sliač. I keď ráno sa zdalo, že nálada niektorých detí nie je na peší výlet práve najlepšia, vybrali sa napokon všetci – malí autisti, ich tety a psík Roky. Ukázalo sa, že najmä Roky
bol veľkou motiváciou kráčať a behať, každý ho chcel viesť na vodidle. Deti zvládli nielen pešiu chôdzu na Sliač, ale i návrat do Symbie autobusom. Pre niekoho obyčajná cesta na Sliač, pre nás dôkaz, že naša práca sa nám darí.

PaedDr. Jana Izraelová, poverená vedením Strediska DSS Symbia Zvolen