Rekondično - rehabilitačný pobyt 2016

Posledné dni babieho leta sme využili na rekondično - rehabilitačný pobyt pre klientov DSS Symbia .  Navštívili  sme rezort Sojka vo Vyšných  Malatínach a v čase od 20. - 23. septembra 2016 sme si plnými dúškami užívali liečivé aktivity a relax.  Všetky  dni boli pestré:   nenáročné turistické vychádzky , výlet do Liptovského Mikuláša,  bazén vo welnes Sojka,  Kneipov kúpeľ, liečivá voda v Bešeňovej. Vhodné ubytovanie v nádhernej prírode Liptova, ochotní zamestnanci  v Sojke, možnosť welnes a krátkych výletov - to všetko bolo v pobyte zohľadnené a  mohli sa ho  zúčastniť  aj deti s autizmom Štyri dni ubehli ako voda a už sme opäť v Symbii a venujeme sa svojim každodenným aktivitám.
Na pobyte sa zúčastnilo 13 klientov DSS Symbia spolu so svojimi sprievodcami zo Symbie, pobyt finančne  podporilo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Zvolene.

Pridala: PaedDr. Jana Izraelová
5.10.2016