Týždeň cvičenia pamäti

Uplynulý týždeň bol venovaný nášmu mozgu a my sme si zorganizovali rôzne zábavné hry  na jeho precvičenie. O našej aktivite sme informovali aj Centrum Memory Bratislava , kam sme zaslali oficiálnu prihlášku, pretože toto centrum má nad Týždňom mozgu patronát.  Pripomenuli sme si, že náš mozog nikdy neodpočíva, dokonca pracuje i v spánku a preto si zaslúži, aby sme k nemu boli pozorní . Robili sme rôzne cvičenia na pozornosť, pamäť a  logické myslenie, spájali sme čísla, priraďovali sme číslo k obrázku a niektoré úlohy sme riešili aj v  notebooku .  Všetky úlohy sme zvládli na výbornú , takže každý z nás je na svoj mozog hrdý !!!

Vložila dňa 22.3.2021
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA