V. ročník medzinárodnej mládežníckej konferencie

 • Patrícia hovorí o svojom živote
  Patrícia hovorí o svojom živote
 • Začiatok druhého dňa konferencie
  Začiatok druhého dňa konferencie
 • Spoločne na Pustom hrade
  Spoločne na Pustom hrade
 • Výroba srdiečok
  Výroba srdiečok

Už piaty ročník medzinárodnej mládežníckej konferencie organizovalo Súkromné centrum voľného času Heuréka v spolupráci s Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Mladí ľudia zo Symbie sa prvýkrát v histórii konferencie v dňoch 30.-31.5.2017  stali jej súčasťou. Celá konferencia sa niesla v téme: čerpáme z minulosti, žijeme v prítomnosti, pripravujeme si budúcnosť.
V prvý deň konferencie sa konal tradičný výstup na Pustý hrad, o kultúrny program sa postarali samotní účastníci. Azda najväčší ohlas mala hra na harmonických rúrkach , ktorú mal pod taktovkou náš starý známy Miro Randuška, ale aj výroba srdiečok a  razenie pustohradných mincí mali svoje čaro.
Druhý deň prebiehal  v Krajskej knižnici Ľ.Štúra, kde účastníci z jednotlivých krajín prezentovali ako vnímajú   tému konferencie . A tak sme si postupne utvárali obraz o živote mladých ľudí na Ukrajine, v Maďarsku, vo Fínsku..... a porovnávali sme so Slovenskom. Zo Symbie prišla na konferenciu mladá dáma Patrícia , ktorá prostredníctvom fotografií predstavila  svoj život  od narodenia po súčasnosť s jasným odkazom do budúcnosti pre účastníkov konferencie: pozerajte, počúvajte a zamyslite sa... i  keď mi neslúžia ruky a nohy tak, ako vám ostatným a vozík je môj celoživotný pomocník, žijem svoj život , nevzdávam sa a prekonávam prekážky tak, ako najlepšie viem.
Konferenciu zavŕšilo "symbolické znovuzvolenie" Ľudovíta Štúra za vyslanca slovenského národa do Uhorského snemu.
Ďakujeme organizátorom za možnosť vystúpiť na konferencii a veríme, že aj v budúcnosti sa stretneme.

Pridala dňa: 5.6.2017
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA