Aprílové aktuality v roku 2014

 • Modrý apríl 1
  Modrý apríl 1
 • Modrý apríl 2
  Modrý apríl 2
 • Modrý apríl 3
  Modrý apríl 3
 • Modrý apríl 4
  Modrý apríl 4
 • Modrý apríl 5
  Modrý apríl 5
 • Modrý apríl 6
  Modrý apríl 6
 • Deň zdravia 1
  Deň zdravia 1
 • Deň zdravia 2
  Deň zdravia 2
 • Deň zdravia 3
  Deň zdravia 3
 • Deň zdravia 4
  Deň zdravia 4

Modrý apríl

K informovanosti o problematike autizmu sme svojou troškou do mlyna prispeli aj my v Regionálnom centre autizmu Zvolen. Spojili sme sily so Súkromnou základnou školou pre žiakov s autizmom vo Zvolene a 2. apríl 2014 - svetový deň autizmu - sme si pripomenuli spoločným výstupom na Pustý hrad.

Zišlo sa spolu 43 účastníkov – detí s autizmom, ich rodičov, súrodencov, učiteľov, vychovávateľov . Každý z účastníkov pri príchode dostal modrú stužku, každý kto zdolal celú trasu dostal modrý balónik a modré boli aj naše tričká – modrou symbolikou sme chceli pripomenúť , že autisti žijú medzi nami a potrebujú iný spôsob vzdelávania v škole i v rodine, ako zdravé deti, že potrebujú komunikovať ako ostatní, ale ich komunikácia je iná. Že ich komunikácia je iná, bolo vidieť aj na tom, ako každé z autistických detí prežívalo výstup na Pustý hrad po svojom – niektorí vytrvalo kráčali zahĺbení do svojho vnútorného sveta, iní vybiehali do kopčeka a po zadku sa šúchali dolu, vydávajúc výkriky radosti, ďalších skúmali trávu a prvé jarné kvety a boli aj deti, ktoré rodičia neustále motivovali sladkosťou alebo inou maškrtou. Dôležité bolo, že všetci strmé stúpania zvládli v pohode, bez zranení alebo bez väčších ťažkostí. Teší nás, že prišli aj rodičia detí - predškolákov, ktorým v Regionálnom centre autizmu poskytujeme špecializované sociálne poradenstvo prostredníctvom terénnych programov. Výhľad, ktorý sme mali z Pustého hradu bol odmenou za námahu a aj obloha nám po celý deň priala – bola nádherne modrá .

Ďakujeme Súkromnej základnej škole pre žiakov s autizmom za spoluprácu a veríme, že v blízkej budúcnosti opäť zorganizujeme aktivitu, ktorá dokáže, že autisti pri vhodnom prístupe vedia žiť svoj dobrý život.

 

Deň zdravia

Staráme sa o svoje zdravie? Robíme všetko čo je v našich silách aby nám čo najdlhšie slúžilo? Vieme poskytnúť prvú pomoc a privolať lekársku prvú pomoc? Toto sú otázky, na ktoré by si mal vedieť odpovedať každý človek a postupy laickej prvej pomoci by si mal každý z nás občas vyskúšať.

Dobrou príležitosťou bol Deň zdravia, ktorý organizoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zvolen a Slovenský červený kríž Zvolen v priestoroch Mestského úradu vo Zvolene. Prítomní zdravotníci nám pripomenuli zásady zdravej výživy, našli sa aj odvážlivci zo Symbie, ktorí si vyskúšali dať umelé dýchanie. Nezabudli sme ani na dôležité telefónne čísla - vedeli by sme, z ktorého čísla nám pošlú záchranku, ako sa dovoláme na políciu alebo k hasičom. Zhrnuté a podčiarknuté: skúšku zo starostlivosti o svoje zdravie a skúšku zo záchrany života sme urobili.