Archív sponzorov

ROK 2022
Účet pre dary a granty v tvare IBAN:   SK86 8180 0000 0070 0039 7708
Príjmový účet v tvare IBAN:                  SK86 8180 0000 0070 0039 7644 
Poznámka: príjmový účet používame v situácii, kedy je pri darovaní finančných prostriedkov zrejmé, že budú použité v tom istom kalendárnom roku, v ktorom boli darované.

Darovacie zmluvy pre stredisko DSS Symbia uzatvára Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen,  na tejto stránke ich uvádzame informatívne. Rešpektujeme vôľu konkrétnych  darcov a neuvádzame ich mená.

 

 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Zvolene:  vecný dar v celkovej hodnote 1807,60 €  ( nábytok a žalúzie  do triedy pre klientov v objekte č.26 ) .
 • Nadácia SPP:  finančný dar vo výške 800 € na podporu individuálneho plánu pre Filipa.          
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Zvolene: vecný dar v celkovej hodnote 527,50 € ( vstavaná rúra do kuchynky pre klientov a exteriérová trampolína ).        
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Zvolene: vecný dar v celkovej hodnote 611,95 € ( koberec do triedy pre klientov a germicídny žiarič ).
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Zvolene: vecný dar v celkovej hodnote 235,99 €   ( lampy a oleje na aromaterapiu ).

 

ROK 2021
Účet pre dary a granty v tvare IBAN:   SK86 8180 0000 0070 0039 7708
Príjmový účet v tvare IBAN:                   SK86 8180 0000 0070 0039 7644 
Poznámka: príjmový účet používame v situácii, kedy je pri darovaní finančných prostriedkov zrejmé, že budú použité v tom istom kalendárnom roku, v ktorom boli darované.

Darovacie zmluvy pre stredisko DSS Symbia uzatvára Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen,  na tejto stránke ich uvádzame informatívne.   Rešpektujeme vôľu konkrétnych  darcov a neuvádzame ich mená.

 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen: vecný dar celkovej hodnote  
  1 104,98 € ( materiálové vybavenie výtvarnej dielne, tkáčskej dielne, rehabilitácie a na aromaterapiu v stredisku DSS Symbia ).
 • Mgr. Jitka GrivnováSliač: cvičiaci stroj AK SPORT Fit forever v hodnote 100 €.
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen: vecný dar v celkovej hodnote          3 830,87 € ( nábytok, koberec a senzorické pomôcky do miestnosti na terapiu pre deti s PAS ) .
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen: vecný dar - televízor Philps - v hodnote 299 €.
 • Nadácia SPP: finančný dar 300 € na podporu individuálneho plánu pre Lukáša.
 • Nadácia SPP: finančný dar 300 € na podporu individuálneho plánu pre Martinu.
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen: vecný dar v celkovej hodnote 452,94 € ( 2 ks rádio s cd prehrávačom, hlina a iný materiál do keramickej dielne, kovový regál na uloženie telocvičného náradia ).
 • Rotary club Zvolen: klimatizácia podkrovných priestorov objekt č.26 v celkovej hodnote 6 186,02 € .
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen: vecný dar v celkovej hodnote            1 509,01 € ( stoličky a okenné žalúzie do tried pre klientov ).
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen: vecný dar v celkovej hodnote          2 399,29 € ( pomôcky na cvičenie zaobstarané s podporou Nadácie SPP ).

 

ROK 2020
Účet pre dary a granty v tvare IBAN:   SK86 8180 0000 0070 0039 7708
Príjmový účet v tvare IBAN:                   SK86 8180 0000 0070 0039 7644  
Poznámka: príjmový účet používame v situácii, kedy je pri darovaní finančných prostriedkov zrejmé, že budú použité v tom istom kalendárnom roku, v ktorom boli darované. 

Darovacie zmluvy pre stredisko DSS Symbia uzatvára Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen,  na tejto stránke ich uvádzame informatívne.   Rešpektujeme vôľu konkrétnych  darcov a neuvádzame ich mená.

 • Nadácia TESCO: finančný dar vo výške 1 300 € na projekt "Cez hru sa to naučím" ( vybavenie keramickej dielne ) .

 

ROK 2019
Účet pre dary a granty v tvare IBAN:   SK86 8180 0000 0070 0039 7708
Príjmový účet v tvare IBAN:                   SK86 8180 0000 0070 0039 7644  
Poznámka: príjmový účet používame v situácii, kedy je pri darovaní finančných prostriedkov zrejmé, že budú použité v tom istom kalendárnom roku, v ktorom boli darované. 

Darovacie zmluvy pre stredisko DSS Symbia uzatvára Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen,  na tejto stránke ich uvádzame informatívne.   Rešpektujeme vôľu konkrétnych  darcov a neuvádzame ich mená.

 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen: finančný dar vo výške 400 € na nákup rôznych pomôcok a materiálu pre klientov strediska DSS Symbia .
 • FORK group s.r.o. Banská Bystrica: finančný dar vo výške 320 € na obnovu poradenskej miestnosti v Regionálnom centre autizmu.
 • Nadácia SPP: individuálny plán pre Janku F. podporený sumou 150 € a individuálny plán pre Luciu M. podporený sumou 300 €.

 

ROK 2018
Účet pre dary a granty v tvare IBAN:   SK86 8180 0000 0070 0039 7708
Príjmový účet v tvare IBAN:                   SK86 8180 0000 0070 0039 7644  
Poznámka: príjmový účet používame v situácii, kedy je pri darovaní finančných prostriedkov zrejmé, že budú použité v tom istom kalendárnom roku, v ktorom boli darované. 

Darovacie zmluvy pre stredisko DSS Symbia uzatvára Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen,  na tejto stránke ich uvádzame informatívne.   Rešpektujeme vôľu konkrétnych  darcov a neuvádzame ich mená.

 • Rotary Club Zvolen: Rekonštrukcia telocvične  v objekte č. 25 strediska DSS Symbia v celkovej hodnote diela 12 325,21 €.
 • Nadácia SPP:  "Individuálny plán Nina Š." - podpora vo výške 1000 €. Z tejto sumy bol zakúpený špeciálny logopedický program FONO a ďalšie pomôcky na rozvoj komunikačných zručnosti.
 • Nadácia SPP: "Individuálny plán Zuzka Š." - podpora vo výške 350 €. Z tejto sumy boli zakúpené rôzne komunikačné pomôcky, ktoré pomáhajú Zuzke v komunikácii s okolím.
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen: vecné dary v hodnote 2 428,94 € na obnovu materiálno - technického vybavenia pre klientov strediska DSS Symbia ( koberec do miestnosti SNOEZELEN, podušky do šatne , notebook vrátane OS MS Office 2016 a antivírusového programu, PC Lenovo vrátane OS MS Office 2016, wifi router ).
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen: vecný dar - 2 ks reproduktor SONY
  v celkovej hodnote 438 € na muzikoterapiu pre klientov strediska DSS Symbia.

 

ROK 2017
Účet pre dary a granty:
Štátna pokladnica
7000397708/8180
IBAN: SK07818000000070039770

Darovacie zmluvy pre stredisko DSS Symbia uzatvára Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Záhonok Zvolen. Na tejto stránke ich uvádzame informatívne. Rešpektujeme vôľu konkrétnych  darcov a neuvádzame ich mená.

 • Rotary club Zvolen: Rekonštrukcia toaliet pre klientov strediska DSS Symbia - 3. etapa v celkovej hodnote 5 771,25 eur,
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen: technické pomôcky pre klientov strediska DSS Symbia v celkovej hodnote 697,60 eur ( multifunkčné zariadenie LEXMARK a tonery , externý disk, USB kľúč ),
 • Nadácia SPP: podpora projektu "Individuálny plán pre Paťu"  vo výške 500 eur,
 • Nadácia SPP: podpora projektu "Individuálny plán pre Marcelu" vo výške 300 eur
 • Zruženie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen: koberec do triedy strediska DSS Symbia v hodnote 134,64 eur,
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen: pomôcky na rehabilitáciu ( kinesiotapy,masážne gély, lopty a overbaly ) v celkovej hodnote 491,67 eur,
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen: pomôcky na muzikoterapiu v celkovej hodnote 503,51 eur ( harmonické rúrky, africké bubny ) a didaktické  pomôcky pre deti s autizmom v celkovej hodnote 274,60 eur .

 

ROK 2016
Účet pre dary a granty:
Štátna pokladnica
7000397708/8180
IBAN: SK078180000000700397708

Darovacie zmluvy pre stredisko DSS Symbia uzatvára Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Záhonok Zvolen. Na tejto stránke ich uvádzame informatívne. Rešpektujeme vôľu konkrétnych  darcov a neuvádzame ich mená.

 • Darca ( neželá si zverejnenie svojho mena) : finančný dar vo výške 105 eur na podporu voľnočasových, terapeutických a rehabilitačných aktivít klientov strediska DSS Symbia,
 • Rotary club Zvolen: vecné dary v celkovej hodnote 255 eur na nácvik obslužných zručností pre klientov strediska DSS Symbia ( rádio, kávovar, elektrická panvica, vysávač ),
 • Silvia Adamová, Ostrá Lúka: záhradná hojdačka v hodnote 199 eur pre klientov strediska DSS Symbia,
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen: farebné tonery do tlačiarne v hodnote 189,79 eur na prípravu pomôcok a propagačných materiálov pre Regionálne centrum autizmu,
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen: podlahový krytina do triedy pre autistov v hodnote 418,57 eur a pomôcky pre deti s autizmom v hodnote 145,82 eur,
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen: látkové rolety do tried strediska DSS Symbia v celkovej hodnote 1186,74 eur,
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen: silice na aromaterapiu v celkovej hodnote 188,33 eur
 • Darca ( neželá si zverejnenie mena): notebook zn. Lenovo v hodnote 229 eru a  automatická pračka v hodnote 318,70 eur ,
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen: materiál do dielní a terapií v celkovej hodnote 405,58 eur,
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen: finančný dar vo výške 1500 eur na vzdelávanie a supervíziu zamestnancov strediska DSS Symbia.

 

ROK 2015
Účet pre dary a granty:
Štátna pokladnica
7000397708/8180
IBAN: SK078180000000700397708

Darovacie zmluvy pre stredisko DSS Symbia uzatvára Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Záhonok Zvolen. Na tejto stránke ich uvádzame informatívne. Rešpektujeme vôľu konkrétnych  darcov a neuvádzame ich mená.

 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen: materiál do dielní, terapií a krúžkov pre klientov strediska DSS Symbia v celkovej hodnote 493,03 eura,
 • Ing. Ľubica Igríniová, Zvolen: sedacia súprava v  hodnote 50 eur pre klientov strediska DSS Symbia,
 • Silvia Adamová, Ostrá Lúka: 2 ks polica s úložnými boxami v celkovej hodnote 150 eur pre klientov Regionálneho centra autizmu,
 • Martin Schwantner, Banská Bystrica: 3 ks  tablet zn. Huawei v celkovej hodnote 124 eur pre klientov Regionálneho centra autizmu,
 • Nadácia VÚB: podpora projektu "Terapie ktoré máme radi" vo výške 1000 eur ( projekt bol zameraný na podporu hippoterapie a arteterapie ),
 • Nadácia Orange: podpora projektu "Hračky z vrecúška" vo výške 200 eur ( projekt bol zameraný na výrobu a požičiavanie didaktických hračiek pre deti s poruchou autistického spektra ).

 

ROK 2014
Účet pre dary a granty:

Štátna pokladnica
7000397708/8180
IBAN: SK078180000000700397708

Darovacie zmluvy pre stredisko DSS Symbia uzatvára Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Záhonok Zvolen. Na tejto stránke ich uvádzame informatívne. Rešpektujeme vôľu konkrétnych darcov a neuvádzame ich mená.

 • AIR Sypmatia Trenčín: finančný dar 200 eur na predmet činnosti strediska DSS Symbia,
 • Filip Izrael: PC zn. DELL v hodnote 90 eur pre voľnočasové a terapeutické aktivity klientov strediska DSS Symbia ,
 • Ing. František Bitunský, Zvolen: notebook zn. Hewlett Packard v hodnote 90 eur pre voľnočasové a terapeutické aktivity klientov strediska DSS Symbia,
 • Jana Hroniaková, Zvolen: wifi router zn. TP-LINK v hodnote 34,60 eur na rozšírenie internetového pripojenia pre klientov strediska DSS Symbia,
 • Darca ( neželá si zverejnenie svojho mena ): tablet zn. GoGEN v hodnote 90 eur pre potreby klientov Regionálneho centra autizmu,
 • Darca ( neželá si zverejnenie svojho mena) tablet zn. PRESTIGIO MULTIPAD 2 pro duo v hodnote 90 eur pre potreby klientov strediska DSS Symbia,
 • Rotary club Zvolen: Rekonštrukcia toaliet pre klientov strediska DSS Symbia v celkovej hodnote            31 398,36 eur ,
 • Hodina deťom v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera: Cvičebné prvky v záhrade - projekt podporený sumou 1000 eur.

 

ROK 2013
Účet pre dary a granty:

Štátna pokladnica
7000397708/8180

Darovacie zmluvy pre stredisko DSS Symbia uzatvára Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Záhonok Zvolen. Na tejto stránke ich uvádzame informatívne.

 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen: vecný dar v hodnote 1229,28 eur ( fotoaparát s príslušenstvom, tablety, hračky )
 • Nadácia Pomoc deťom, Zvolen: vecný dar v hodnote 5 323,20 eur ( vertikalizátor Standing Frame pre imobilných klientov )
 • Ing. Georges Mahfoud, Natali export – import Zvolen: finančný dar 1000 eur na technické pomôcky pre klientov strediska DSS Symbia
 • Marián Tonhauser, Ostrá Lúka: vecný dar v hodnote 149 eur ( záhradná hojdačka )
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen : finančný dar 137,99 eur na úhradu dopravy na výlet klientov strediska DSS Symbia
 • Ing. František Bitunský, Zvolen: vecný dar notebook ASUS v hodnote 50 eur
 • Vladimír Valček, Sliač: vecnú dar v hodnote 23,39 eur ( sušič vlasov )
 • Ing.Vladimír Maňka, Zvolen: vecný dar v hodnote 220 eur (trampolína do exteriéru)
 • Sidónia Holanová, Bratislava: finančný dar 15 eur ( bez účelu určenia )

 

ROK 2012
Účet pre dary a granty:

Štátna pokladnica
7000397708/8180

Darovacie zmluvy pre stredisko DSS Symbia uzatvára Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Záhonok Zvolen. Na tejto stránke ich uvádzame informatívne.

 • KMP Burotechnik Čkyně, Česká republika - 976 eur na podporu terapeutických aktivít pre klientov Strediska DSS Symbia a na supervíziu zamestnancov strediska DSS Symbia. Finančný dar je výťažok z projektu "Zbieraj toner" za rok 2011
 • Klub navigačného lietania AIR SYMPATIA Trenčín - 222 eur na predmet činnosti strediska DSS Symbia
 • Nadácia SPP zamestnanecký program - 1 200 € na projekt "Žijeme naplno" , v spolupráci s p. Martou Mamojkovou, zamestnankyňou SPP
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen - dva televízory PHILIPS s príslušenstvom, dva DVD prehrávače PIONER v celkovej hodnote 782,22 €
 • Nadácia SPP grantový program OPORA - 1 200 € na projekt "Zamestnanie pre Martinu"
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen - 231,48 € na dopravu klientov na výlet do Čierneho Balogu - Vydrovo
 • Nadácia Konto Orange - 1 300 € na projekt "Efektívne špecializované poradenstvo pre deti s autizmom"
 • Kaderníctvo ROSALIE Zvolen, p. Lucia Rohoňová - 272 € ako výťažok charitatívnej akcie "Účesy pre Symbiu" - na podporu terapeutických a voľnočasových aktivít pre klientov strediska DSS Symbia
 • Nadácia Pomoc deťom, Zvolen - 200 € na rohože oplotenia v záhrade DSS Symbia a na nákup materiálu pri obnove náterov plota v záhrade DSS Symbia

 

ROK 2011
zmena účtu od 01.05.2011:
Účet pre dary a granty:
Štátna pokladnica
7000397708/8180

 • Klub navigačného lietania AIR SYMPATIA Trenčín - 111 € na predmet činnosti
 • Mesto Zvolen - 540 € na projekt "Word ovládam, internet chcem tiež "

V roku 2011 sme 111 € použili na nákup navitia na krosná do tkáčskej dielne, 540 € sme použili podľa projektu na nákup PC pre klientov s pripojením na internet.

 

ROK 2010
Účet pre dary a granty:
Štátna pokladnica

7000398284/8180

 • Klub navigačného lietania AIR SYMPATIA Trenčín - 200 € na predmet činnosti.
 • Lions club Zvolen - 888 € na pomôcky do miestnosti SNOEZELEN
 • ROTARY klub Zvolen - 2 000 € na podporu terapeutických a voľnočasových aktivít klientov DSS Symbia
 • OZ PROMETHEA Rohov - 3 100 € na podporu činnosti DSS Symbia
 • KMP Burotechnik, s.r.o. Čkyně, Česká republika - 1 632 € na predmet činnosti DSS Symbia (ako výťažok projektu "Zbieraj toner")

 

V roku 2010 sme Vaše dary použili na:

 • dokúpenie kresiel a skrine pre klientov Regionálneho centra autizmu,
 • navitie dvoch tkáčskych stavov,
 • kúpu programu ALTÍK pre autistov a zvukových komunikačných tabuliek pre autistov,
 • kúpu a dopravu pomôcok na terapiu SNOEZELEN ,
 • úhradu cestovného, stravného a ubytovania na týždennom pobyte pre klientov DSS Symbia a na benefičnom koncerte VITAE LUDUS v Senici,
 • opravu rampy na hipoterapiu.