Januárové aktuality v roku 2012

 • Šeky 1
  Šeky 1
 • Šeky 2
  Šeky 2
 • Fašiangy 1
  Fašiangy 1
 • Fašiangy 2
  Fašiangy 2
 • Fašiangy 3
  Fašiangy 3
 • Fašiangy 4
  Fašiangy 4

Piatok trinásteho v Symbii
13.1.2012

K slovnému spojeniu „piatok trinásteho“ sa zvyčajne viažu nepríjemnosti, nezdary a poverčiví ľudia by ho najradšej vymazali z kalendára. V Symbii sme v piatok trinásteho januára mali príjemné dopoludnie – rozdelili sme výťažok z Vianočných trhov 2011. Každá dielňa a krúžok dostali finančnú čiastku, ktorú si zarobili sami na tradičných Vianočných trhoch vo Zvolene. Vždy zástupca dielne alebo krúžku prevzal šek, potvrdil to svojím podpisom a teraz už len dobre s peniažkami hospodáriť, aby si sami klienti mohli nakúpiť potrebný materiál na ďalšiu prácu.

Naše výrobky z keramiky sa páčili aj zamestnancom ÚKSUP Zvolen, ktorí usporiadali dražbu a jej výťažok sme tiež rozdelili do dielní a krúžkov.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás takto podporujú aby sme v dielňach vždy mali prácu.

PaedDr. Jana Izraelová, vedúca Strediska DSS Symbia Zvolen

 

Naše Fašiangy

Nič nové pod slnkom, sláviť Fašiangy v tomto čase. V Stredisku DSS Symbia sme ich tiež slávili, ibaže inak ako po iné roky. Dlhšie sme sa pohrávali s myšlienkou zorganizovať fašiangové posedenie mimo zariadenia, v kaviarni, v reštaurácii ....... jednoducho inak ako sme boli zvyknutí. Myšlienku sme premenili na skutočnosť a tak sme sa prvýkrát stretli spoločne – klienti, ich rodičia, starí rodičia, zamestnanci Strediska Symbia – na fašiangovom tanečnom popoludní v reštaurácii Centrum vo Zvolene.

Boli sme plní očakávania, ako to celé dopadne, pretože v reštaurácii bola bežná prevádzka a okrem nás tam boli aj iní návštevníci. Podujatie sa nám vydarilo, spoločne sme si vytvorili príjemné prostredie, my všetci slávnostne oblečení, živá hudba, občerstvenie, tanec. Ostatní návštevníci reštaurácie sa k nám spontánne pridávali a takmer všetkých sme stiahli do spoločnej zábavy. Rodičia a starí rodičia navzájom mali priestor na rozhovory s deťmi a o deťoch, našiel sa čas aj na debatu o veciach ktoré ich ťažia, ale aj o radostiach. A len slová ocenenia sme počúvali od všetkých: už to neboli ich deti, ale slečny a mladí muži, skvelí tanečníci a tanečníčky. A veruže sme spoločne tancovali až do záverečnej!

Fašiangové popoludnie podporila miestna pobočka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. Touto aktivitou Stredisko DSS Symbia plní svoj dlhodobý cieľ – poskytovať sociálne služby tak, aby sa čo najviac približovali bežnému životu mladých ľudí v komunite.

PaedDr. Jana Izraelová, vedúca Strediska DSS Symbia Zvolen

 

Ukončenie projektu Zbieraj toner

V decembri 2011 bola ukončená slovenská časť projektu "Zbieraj toner". Projekt prebiehal dva roky a spočíval v zbere a odovzdaní tlačových kaziet z tlačiarní a kopírovacích strojov. Tlačové kazety sú následne znova plnené alebo ekologicky likvidované . Do projektu sa zapojilo niekoľko desiatok firiem, medzi nimi bol aj Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja.

Cieľom projektu - okrem šetrenia životného prostredia - bola aj podpora vybraných zariadení sociálnych služieb, pretože za každú odovzdanú tlačovú kazetu zariadeniu sociálnych služieb bola pripísaná na účet konkrétna suma. Pre Stredisko DSS Symbia bola v týchto dňoch na darovací účet pripísaný výťažok z projektu za rok 2011 vo výške 976 eur. Projekt výrazne podporovali klienti aj zamestnanci Strediska DSS Symbia tým, že vyhľadávali firmy ktoré sa do projektu mohli zapojiť a sami tiež zbierali použité kazety. Aj preto nás mrzí, že tento zmysluplný projekt nenašiel na Slovensku dostatočnú odozvu na to, aby mohol ďalej pokračovať tak, ako v Českej republike.

Ďakujeme organizátorom projektu - f. OTTO OFFICE, f. KMP Burotechnik Čkyně v Českej republike, ale aj všetkým organizáciám ktoré sa do projektu zapojili.

PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia