Júnové aktuality v roku 2012

 • kosíme svoj úsek
  kosíme svoj úsek
 • Zametáme svoj úsek
  Zametáme svoj úsek
 • Vydrovo - vedomosti
  Vydrovo - vedomosti
 • Vydrovo - vláčik
  Vydrovo - vláčik

Chceme mať pekný dvor

Každý sa dobre cíti v čistom a upravenom prostredí, ale kto sa bude o to starať? V Symbii sme si tento rok rozdelili dvor na úseky, a každá trieda sa stará o ten svoj. Druháci s Mirkou spolu kosili a zametali nielen svoj úsek, ale pomohli aj "veľkáčom" ktorí toho majú trošku viac. Lukáš z vozíka kontroloval, či je všetko zametené tak, ako sa patrí.

 

Lesný skanzen Vydrovo

Rozlúčku so školským rokom sme si pôvodne plánovali na našom peknom dvore, nakoniec to dopadlo inak. Čiernohorská železnička v Čiernom Balogu bola pre nás novinka a tak sme ju chceli spoznať. Podarilo sa - parným vláčikom sme sa previezli z Čierneho Balogu do Lesného skanzenu Vydrovo. Po skupinkách sme spoznávali zákutia skanzenu, prekonávali sme prekážky, lúštili vedomostné úlohy pripravené pre návštevníkov.

Deň to bol príjemný z viacerých dôvodov - počasie nám prialo, výlet si užívali aj naši "vozíčkári" a malí "autíci" čo nie je vždy možné, náladu sme mali dobrú - tak čo si ešte môžeme priať ?

Výlet sme zorganizovali vďaka podpore Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Zvolen a absolvovali ho s nami aj seniori zo strediska DD a DSS Zvolen Záhonok .

 

Supervízia tímu RCA

V poslednej júnovej dekáde tím zamestnankýň Regionálneho centra autizmu pri DSS Symbia absoloval supervíziu pod vedením PaedDr. Andrei Šedibovej. Témy supervízie boli dôležité pre našu ďalšiu prácu , potrebovali sme počuť názor nezainteresovaného človeka - odborníka na našu prácu, chceli sme "porovnať" naše ťažkosti s ťažkosťami na iných podobných pracoviskách, potrebovali sme získať nadhľad nad každodennými situáciami , ktoré sa nám v niektorých okamihoch zdajú neriešiteľné..... Supervízia s Andrejkou splnila náš cieľ a jej závery prenesieme do každodennej praxe. Teraz však - v súlade so závermi supervízie - využijeme letné prázdniny a dovolenky na zotavenie.

PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca Regionálneho centra autizmu