Náš projekt v Nadácii TESCO

  • Hlasujeme za náš projekt v Nadácii  TESCO
    Hlasujeme za náš projekt v Nadácii TESCO

Ešte v októbri 2019 sme do Nadácie TESCO prihlásili náš projekt " Hrou sa to naučím".  Projekt je určený pre deti a mladých ľudí s autizmom - v keramickej dielni budú pracovať pod vedením zamestnancov DSS Symbia, rozvíjať si jemnú a hrubú motoriku a tak zlepšovať samostatnosť v živote.
S radosťou sme prijali oznámenie, že náš projekt prešiel prvým hodnotením a postúpil do záverečnej hodnotiacej fázy , ktorú majú v rukách zákazníci siete TESCO.  Prosíme všetkých ktorí nám dôverujú, aby nás v hlasovaní podporili.

S poďakovaním

klienti strediska DSS Symbia a Regionálneho centra autizmu.

Vložila dňa: 20.januára 2020
PaedDr. Jana Izraelová, vedúca strediska DSS Symbia a vedúca RCA