Októbrové aktuality v roku 2013

 • Čas na diskusiu
  Čas na diskusiu
 • Kolegovia z Lučenca
  Kolegovia z Lučenca
 • Profesorka D. Ostatníková
  Profesorka D. Ostatníková
 • Takmer stovka odborníkov
  Takmer stovka odborníkov
 • Piekli sme mafiny 1
  Piekli sme mafiny 1
 • Piekli sme mafiny 2
  Piekli sme mafiny 2
 • Piekli sme mafiny 3
  Piekli sme mafiny 3
 • Piekli sme mafiny 4
  Piekli sme mafiny 4
 • Piekli sme mafiny 5
  Piekli sme mafiny 5
 • Piekli sme mafiny 6
  Piekli sme mafiny 6

Nové prístupy k diagnostike a terapii autizmu
25.10.2013

25. októbra 2013 Regionálne centrum autizmu vo Zvolene usporiadalo odborný seminár na tému „Nové prístupy k diagnostike a terapii autizmu na Slovensku“. Na seminári sa zišlo takmer sto odborníkov z rôznych inštitúcií Banskobystrického samosprávneho kraja a rodičia detí s autizmom.

Dnes nevieme presne povedať, prečo sa dieťa narodí autistické , výskum však napreduje aj na Slovensku. Práve minulý týždeň vzniklo pri Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty UK v Bratislave Akademické centrum výskumu autizmu ( ACVA ) . Jeho cieľom je integrovať výskumné aktivity porúch autistického spektra do jednej spolupracujúcej siete pracovísk, ktorá bude postupne zavádzať do praxe vedecké diagnostické postupy a protokoly. Dnes sa diagnostike autizmu nevenuje dostatočná pozornosť, absentuje multidisciplinárny prístup nielen pri diagnostike, ale aj pri terapii, čo v konečnom dôsledku môže viesť k diagnostickým ale aj k terapeutickým omylom . Na seminári odzneli tieto príspevky:

Prof. Doc. MUDr. Daniela Ostatníková, prednostka FU LFUK Bratislava sa venovala príčinám autizmu z pohľadu neuropsychobiológie, MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc. priblížila tému výživy autistického dieťaťa a možnosti podpornej liečby z hľadiska výživy.

MUDr. Silvia Hnilicová a MUDr. Anna Pivovarčiová sa venovali behaviorálnej liečbe autizmu a stručne popísali metodiku ABA a jej doterajšie použitie na Slovensku. Odborný program zavŕšila PhDr. Daniela Jánošíková, PhD., ktorá predstavila nové testovacie škály slúžiace k diagnostike porúch autistického spektra. V rámci banskobystrického regiónu je Regionálne centrum autizmu Zvolen jediným pracoviskom, ktoré má oprávnenie tieto škály používať v praxi.
Piatkový seminár je pre Regionálne centrum autizmu Zvolen veľkou výzvou – urobiť všetko čo je v našich silách, aby sme nové testovacie škály čím skôr zaviedli do praxe.

 

Piekli sme mafiny

Tieto jesenné sychravé dni si treba niečím spríjemniť.... napadlo nám, že si upečieme mafinky. A tak sme piekli všetci spolu - prváci, autisti, tety . Veľkí pomáhali malým, lúskali sme orechy, miešali cesto, formičky sme naplnili cestom a šup do trúby. A samozrejme upratali sme jedáleň a kuchynku, v ktorej sme pracovali. Pozrite, aké krásne a hlavne chutné mafinky sme si upiekli!