Svojpomocná skupina rodičov v Symbii

Jedna z úloh Regionálneho centra autizmu pri DSS SYMBIA vo Zvolene je podpora rodinného prostredia autistov v tom, aby členovia rodiny porozumeli dieťaťu, aby vedeli upraviť rodinný život jeho potrebám a tak ľahšie zvládali bežný rodinný život. Túto úlohu realizujeme rôznymi formami a metódami, jednou z nich je aj svojpomocná skupina rodičov.

„Ako sa žije s Aspergerom“ – to bola nosná myšlienka prvého stretnutia svojpomocnej skupiny rodičov 23. februára 2011, kedy sa v Symbii stretli rodičia detí s Aspergerovým syndrómom. Cieľom bolo vytvoriť bezpečný priestor pre rozprávanie o tom, v čom je život týchto rodín iný, kto alebo čo im pomáha zvládnuť starostlivosť o dieťa, ako prijíma ich dieťa širšia rodina, priatelia, škola ... . Na stretnutí bolo osem rodín a i keď sa videli prvýkrát, veľmi otvorene hovorili o svojich konkrétnych ťažkostiach ale i o tom, čo im pomáha zvládnuť rodičovstvo. Deti – aspergerov - okolie vníma ako čudákov, nevychovaných, zlých a rodičia sú často obviňovaní z nesprávnej výchovy. Je zložité porozumieť týmto deťom a zložitým sa potom stáva život v rodine, v škole, je ťažké a nezvládnuteľné vysvetľovať neustále, že dieťa nie je nevychované, je jednoducho iné.

Iniciátorom vytvorenia takejto skupiny boli zamestnankyne Regionálneho centra autizmu pri Domove sociálnych služieb SYMBIA vo Zvolene, ktoré sú v rámci špecializovaného sociálneho poradenstva v pravidelnom kontakte s rodičmi detí. Rodičia uvítali návrh na pokračovanie skupiny, obsah ďalších stretnutí budú tvoriť oni sami a nebránime sa ani pozvaniu odborníkov z iných oblastí, ktorí môžu byť zdrojom podpory.

Autorka: PaedDr. Jana Izraelová, riaditeľka DSS Symbia Zvolen, 25.02.2011